Drodzy członkowie,

W Verkalýðsfélag Snæfellinga potrzebujemy waszej pomocy. Chcemy was poprosić o udział w krótkiej ankiecie na temat waszej sytuacji na rynku pracy. Ankieta nie zajmie wiele czasu, a wszystkie osoby, które udzielą odpowiedzi, trafią do puli i mogą wygrać bon prezentowy o wartości 30 000 kr.

Ankieta została opracowana przez Varða – rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins, instytutu badawczego założonego niedawno przez ASÍ i BSRB. Kwestionariusz stanowi istotny element badania sytuacji na rynku pracy, szczególnie wśród osób poszukujących zatrudnienia. Wyniki pomogą nam ocenić, z jakimi problemami zmagają się osoby bezrobotne i jakie rozwiązania uważają za najbardziej pomocne.

Ankieta składa się z dwóch części. Pierwsza przeznaczona jest dla wszystkich uczestników, a jej wypełnienie zajmuje jedynie 5 minut. Zawiera pytania dot. mieszkania, sytuacji finansowej, ubóstwa, samopoczucia, stanu zdrowia, służby zdrowia, wykorzystania urlopu, skorzystania z częściowego zasiłku (hlutabótaleið), perspektyw na podjęcie zatrudnienia i opinii na temat zmian w systemie zasiłków dla bezrobotnych.

Odpowiedzi na drugą część udzielają jedynie osoby, które poszukują pracy lub są w okresie wypowiedzenia. Jej wypełnienie może zająć ok. 15 minut. Znajdują się tam pytania dot. zmiany miejsca zamieszkania w związku z pracą, poszukiwania pracy, gotowości do zatrudnienia w różnych zawodach, czy poszukiwano pracy, a jeśli nie – to dlaczego, nastawienia do nauki i kształcenia, nastawienia do usług Urzędu Pracy i związku zawodowego.

Ankieta znajduje się pod adresem

Zachęcamy wszystkich członków związku do wzięcia udziału w ankiecie, ponieważ jest bardzo istotne, aby uzyskać opinię jak największej liczby osób, żeby jak najlepiej wykorzystać wyniki do sformułowania i wsparcia żądań związków zawodowych.