Beiðni um nýtingu/breytingu á persónuafslætti.

  Nafn umsækjanda:
  Kennitala:
  Netfang:
  Nýttur persónuafsláttur minn á árinu er:
  (Nánari upplýsingar á þjónustusíðu: www.skattur.is)

  Ef skráning á nýttum persónuafslætti er ekki í samræmi við nýjustu upplýsingar af vefsvæði Ríkisskattstjóra getur ofnýting átt sér stað. Ríkisskattstjóri kann í slíkum tilfellum að óska eftir því að viðkomandi hætti að nýta persónuafslátt tímabundið. Það er því mikilvægt að upplýsingar frá RSK séu sóttar á vefsvæði sama dag og beiðni þessi er send sjúkrasjóð Verkalýðsfélagi Snæfellinga.


  Óskað er eftir breytingu á nýtingarhlutfalli á persónuafslætti:
  Nýtingarhlutfall Sjúkrasjóðsins:
  af persónuafslætti umsækjanda frá og með:
  Óskað eftir nýtingu á uppsöfnuðum persónuafslætti kr.
  Óskað eftir að hætt sé að nýtaskatt kort frá og með:

  -


  Annað sem umsækjandi vill taka fram: