English below

Nýr kjarasamningur aðildarfélaga LÍV og Samtaka atvinnulífsins var undirritaður þann 3. apríl sl. Atkvæðagreiðsla um hann fer fram frá 12.apríl kl.12:00 og stendur til kl.16:00, 23. apríl . Atkvæðagreiðslan er rafræn og hægt er að kjósa með því að velja hnappinn hér fyrir ofan “greiða atkvæði”.

Samningurinn felur í sér nýja nálgun til bættra lífskjara. Áhersla á kjarabætur til þeirra sem hafa lægstu launin er rauði þráðurinn í samningnum en um það er almenn sátt í samfélaginu. Samið var um krónutöluhækkanir eins og lagt var upp með í upphafi samningaviðræðna en auk þess eru launahækkanir að hluta tengdar þróun hagvaxtar og er gert ráð  fyrir árlegri endurskoðun taxtalauna í ljósi launaþróunar á almennum vinnumarkaði. Þá er vinnuvikan stytt, en það var eitt helsta áherslumál LÍV/VR í samningaviðræðunum, og sveigjanleiki aukinn. Eitt meginmarkmið samningsins er að stuðla að vaxtalækkun sem eykur ráðstöfunartekjur heimilanna. Gildistími samningsins er frá 1. apríl 2019 til 1. nóvember 2022.  Sjá helstu atriði samningsins hér.

Ákvörðunin er ykkar, félagsmanna. Ég hvet alla til að kynna sér samninginn, nýta atkvæðisrétt sinn og taka þátt í atkvæðagreiðslunni. Hvert atkvæði skiptir máli!

 

Sigurður A. Guðmundsson

Formaður Verkalýðsfélags Snæfellinga

 

Dear member,
A new collective agreement was signed between LÍV/VR and SA Confederation of Icelandic Enterprise on 3. April. Voting on this agreement will take place between 12. – 23.April. The voting is electronic and you can vote by clicking on the “vote here” button on top of this post.

 

This agreement has a new approach that is aimed at improving living standards. The main emphasis is on compensation for those who have the lowest salary in compliance with the mood of society today. It was our intention from the start  of negotiations to get a wage increase in fixed króna amounts but also to have it partly linked to the development of economic growth. Also our tariff rate will be annual re-evaluated in the light of wage developments in the private sector. Further, the work week is shortened, which was one of LÍV/VR’s main issues during the negotiations, and working hour flexibility is increased. One of the main goals of the agreement is to promote interest rate cuts that should increase household disposable income.

 

The agreement period is from 1. April 2019 to 1. November 2022.
LÍV/VR members, the decision is yours. I urge everyone to study the agreement, exercise their voting rights, and vote. Every single vote counts!

 

Sigurður A. Guðmundsson

Chairman of Verkalýðsfélg Snæfellinga